Notatka z działalności sieci współpracy i samokształcenia Rawicz-matematyka

Nauczyciele dzielą się doświadczeniami oraz doskonalą swoje umiejętności w obszarze metod wartych polecenia jako skuteczne sposoby przywrócenia czytelnika polskiej szkole.

W lutym br. przeprowadzone zostały postępowania przetargowe mające wyłonić podmioty, które przeprowadzą szkolenia w 27 szkołach/ przedszkolach objętych projektem Oficjalnie rozpoczęto realizację II etapu projektu . W każdej z placówek zaplanowano 15 h warsztatów prowadzonych przez zewnętrznych ekspertów. Łącznie liczba godzin przeznaczona na szkolenia wyniosła 405. Wcześniej szkoły wybrały oferty i opracowany został RPW.

Głównym celem działań sieci dyrektorów i wicedyrektorów było podniesienie kompetencji i wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz opracowanie nowych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w zarządzaniu szkołą.

1. Szkolenia w szkołach biorących udział w projekcie,  jak i w ramach sieci zostały przeprowadzone zgodnie z umową , opracowanymi programami i przyjętymi założeniami .